География и Климат

България – на кръстопътя между Европа и Азия                                     Българската природа има всичко – от високи планини до живописни плажове

     

 България е разположена в югоизточната част на Балканския полуостров. Населението на страната е 7.5 млн. души, а площта – 110 912 кв. км. На юг България граничи с Гърция и Турция, на запад с Македония и Сърбия. Река Дунав на север е нашата естествена граница с Румъния; на изток се намира Черно море.

България е разположена в центъра на регион в процес на динамично развитие. В рамките на 500 км. от столицата София (1.4 млн. души) живее население от над 90 млн. души в 9 страни, наскоро поели по пътя на пазарната икономика. Това е огромен пазар с бързо нарастваща покупателна способност.

Мрежа от международни магистрали пресича страната, като осъществява важната връзка със страните от Западна Европа, Русия, Мала Азия, Адриатическо, Егейско и Черно Море. Както морският, така и речният транспорт (Черно море и река Дунав) улесняват търговията с региона.

Планини


Рила е шестата по височина планина в Европа и най-висока на Балканския полуостров. В нея е разположена една от най-посещаваните туристически дестинации – Седемте рилски езера.

           


Пирин е най-красивата планина от алпийски тип в България.

    


Родопите са една от най-интересните наши планини по отношение на растителния и животински свят, архитектурата на селищата и културните традиции на населението.

         


Витоша се намира в непосредствена близост до София. Планината предлага уникални възможности както за отдих, така и за спортуване.

         


Море

 През 2010 година 11 плажа в България са наградени с престижната награда „Син флаг“.

Град Несебър (Месемврия) е бил населен още през 6 век пр.н.е. През бронзовата епоха той е един от най-развитите градове по Черноморието, а днес е един от културните обекти под закрилата на ЮНЕСКО.

В страната има официално обявени 142 курорта, от които 58 са балнеолечебни, 56 – планински климатични и 28 – морски.

    


Климат

  • Климатът на България е умереноконтинентален, с четири сезона, като в районите на юг и Черноморието климатът се доближава до средиземноморския. Той се влияе от нахлуването на субтропични въздушни маси. От северната част към България навлизат хладни, арктически маси въздух, причиняващи моментни захлаждания.
  • Средните температури варират през годината от 0 C˚ до 23 C˚.
  • Най- високи са температурите през юли и август.
  • Посоките на ветровете са много разнообразни. Значителни за страната са североизточните ветрове, носещи топли и сухи континентални въздушни маси. През пролетта и лятото бризът има съответно разхлаждащ и затоплящ ефект.
  • Средните годишни стойности на валежите варират между 500 мм в равнините и 1 400 мм в планинските райони.