• Зелена Общност

 • Построй Свой Собствен Дом

 • Къща на цената на апартамент

 • Общност на Бъдещето

 • Първокласна Локация

 • 150 къща, 500 парцел

 • Най-Добрата Възможност в България

 • Обществени Услуги

 • Уникален Ексклузивен Район

 • Места за Отдих и Релаксация

 • Постоянна Охрана Високо Качество на Живот

 • Ексклузивно Затворено Селище

 • Модерна Инфраструктура

 • 225 слънчеви дни

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
PlanaHeights

Иницииране и създаване на приказно селище, на вълнуващо от архитектурна гледна точка място, разположено в Плана планина. Разположение – между столицата София и Самоков, в близост до олимпийския ски курорт Боровец и Витоша и в близост до големия язовир Искър, върху приблизително 2 000 декара (1 декар = 1000 кв. м.), в съседство с 1 800 декара гори. Селището ще представлява архитeктурен модел за напредък, високи стандарти и качество на живот, в една изключителна пасторална среда.

Запитване!

image

Демография на България

Профил на страната Read More
image

Икономика

Профил на страната Read More
image

География и Климат

Профил на страната Read More
image

Държавно управление

Профил на страната Read More
image

История

Профил на страната Read More
 • 1

Защо България

Стабилна политическа среда

 • член на НАТО
 • член на ЕС

Макроикономическа и финансова стабилност

 • реален ръст на БВП – 0.9% (2013)
 • инфлация, годишно изменение – 0.4% (2013)
 • ниво на безработица – 11.8% (2013)
 • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR
 • бюджетен излишък – -1.5% (2013)
 • брутен държавен дълг 18.9% (2013)
 • инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции

Най-благоприятни данъци в ЕС

 • 10% корпоративен данък, 0% в райони с висока безработица
 • 10% данък върху личните доходи
 • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места
 • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
 • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)

Прочети още

Снимки

image

image

 
image

image

image

image

Защо България