Държавно управление

  • България е парламентарна република, която се придържа към Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание през юли 1991 г. Конституцията на Република България е върховният закон на страната и никой друг закон не може да го оспорва. Всички международни договори, които са ратифицирани според конституцията, се считат за част от вътрешното законодателство. Правителството ръководи изпълнението на държавния бюджет, организира управлението на държавната собственост и приема или отменя определени категории международни договори, посочени в конституцията.
  • В процеса на демократичните промени се извърши плавна смяна на властта и укрепване на държавните институции. Всички политически сили се обединиха около идеята за внедряване на пазарна икономика и зачитане на човешките права.

 

Народното събрание 

е еднокамарен парламент. Състои се от 240 членове, наречени народни представители, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от председател и четирима заместник-председатели.

 

 

 

 

Министерски Съвет 

е изпълнителният държавен орган, който ръководи вътрешната и външната политика на страната. Мандатът му е 4 години.

 

 

 

 

Правораздаването 

се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Извънредни съдилища не се допускат.

 

  

 

Президентът 

се избира пряко от избирателите за срок от 5 години и може да бъде преизбран само за още един мандат. Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България.

 

 

 

 

Гербът на България 

е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле,

обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит.

 

 

 

 

 

Националното знаме  на България 

има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени хоризонтално отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери.